Thursday, June 5, 2008

Annual General Meeting 2008

谨此通知你 , 本支部2008年常年大会经订在2008年6月23日 (星期一) 晚上8时正于沙叻秀支部召开 , 敬请您届时准时出席.
常年大会事务如下 :

(a) 大会议长就座
(b)支部主席致欢迎词
(c)州代表 / 中央代表致词
(d)选举以下职位-
一位支部主席-
一位支部副主席-
一位支部秘书-
一位支部副秘书-
一位支部财政-
一位支部宣传秘书-
一位支部妇女事务秘书-
两位支部委员
(e)根据党章第八章规定 , 推选全国党员代表大会代表
(f)通过上届支部常年大会之会议记录
(g)考虑及接纳经过审查之支部党员任期之财政帐目报告
(h)考虑及接纳支部党员任期内有关党务进展之报告
(i)考虑及接纳说提出之任何提案
(j)委任两名支部的党员为查账 , 其任期之下届支部常年大会为止

请记得带您的身份证 , 供大会议长在发出选票时鉴定身份之用

Notis dengan ini diberi bahawa MAT cawangan tersebut akan mengadakan pada pukul 8 malam pada hari 23/6/2008 (Isnin) di Pejabat Cawangan Salak Selatan.

Ajenda mesyuarat adalah seperti berikut :-

(a) Speaker MAT mengambil tempat

(b) Ucapan aluan oleh Pengerusi Cawangan

(c) Ucapan oleh Wakil Negeri / Jawatankuasa Tertinggi Pusat

(d) Memilih Pemegang-pemegang jawatan berikut :--

Seorang Pengerusi Cawangan-
Seorang Naib Pengerusi Cawangan-
Seorang Setiausaha Cawangan-
Seorang Penolong Setiausaha Cawangan-
Seorang Bendahari Cawangan-
Seorang Setiausaha Publisiti Cawangan-
Seorang Hal Ehwal Wanita Cawangan-
Dua orang Ahli Jawatankuasa Cawangan

(e) Memilih Wakil Kongres mengikut peruntukan Fasal Kucil 3(a) Fasal VIII Perlembagaan Parti

(f) Meluluskan minit Mesyuarat Agung Tahunan Cawangan yang lalu

(g) Menimbang dan menerima dari Jawatankuasa Cawangan satu penyata kira-kira kewangan yang telah diaudit meliputi tempoh jawatannya

(h) Menimbang dan menerima ketetapan-ketetapan yang dibentang di hadapannya

(i) Melantik dua orang ahli Cawangan sebagai juruaudit Cawangan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Cawangan berikutnya.

Saudara / Saudari diingati untuk membawa bersama kad pengenalan sdr / sdri untuk tujuan pengenalan identiti oleh Speaker MAT.

No comments: